Onze WerkwijzeIn de Indische buurt en de aanliggende buurten worden nog steeds woonblokken gerenoveerd. Dat kan pas als alle bewoners het woonblok hebben verlaten. Omdat sommigen eerder vertrekken dan anderen ontstaat tijdelijke leegstand. Met de corporaties willen we afspraken maken om een deel van deze woningen ter beschikking te stellen van Doorstroom-Home. De Alliantie is de eerste corporatie die dit doet, we verwachten echter dat Eigen Haard en Ymere snel zullen volgen.

Rechtstreeks aanmelden bij Doorstroom-Home kan niet. We komen in contact met potentiële tijdelijke bewoners doordat ze naar ons worden verwezen. Daartoe onderhouden we zelf contact met zowel de officiële hulpverleners in de wijk als met de informele netwerken in de buurt. Als we op deze manier horen dat iemand in aanmerking zou kunnen komen, nemen we zelf contact op.

We weten nooit lang van te voren of we een of meer woningen aangeboden krijgen. Maar als dat het geval is, dan moeten we snel mensen kunnen plaatsen. Voor elke woning die we aangeboden krijgen, moeten we immers huur betalen. Heel concreet betekent het dat we telkens een lijst aanhouden van tien tot vijftien mensen die mogelijk in aanmerking komen.

We bieden alleen tijdelijke woonruimte. We kunnen op geen enkele manier permanente huisvesting bieden. Direct bij de start maken we afspraken over hoe lang mensen kunnen blijven. Dat is in de regel een periode van rond de zes maanden. Gedurende die periode bieden we bewoners begeleiding bij eventuele problemen die ze hebben. Zie het als een time-out, een overbrugging.